Πληροφορίες αγοράς και παραλαβής κυνηγετικών όπλων

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την “άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου “ την οποία εκδίδει το Α.Τ της περιοχής της οποίας δηλώνει μόνιμη κατοικία. Για την άδεια αγοράς θα πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια αστυνομική αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1)      Βεβαίωση γιατρού παθολόγου ή ψυχιάτρου

2)      2 φωτογραφίες (ταυτότητας)

3)      Φωτοτυπία ταυτότητας

Για την παραλαβή του όπλου θα πρέπει να σταλεί η άδεια αγοράς υπογεγραμμένη όπου γράφει “αγοραστής” σε όλα τα αντίτυπα με οποιαδήποτε courier μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό).


Για αγορά αεροβόλου όπλου μοναδική προυπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.